Date: 30-Nov-2020

z. Adem Vokshi emërohet Kryetar i Komisionit për Provimin për Përmbarues Privat

Avokati Adem Vokshi nga Shoqëria e Avokatëve Vokshi & Lata është emëruar Kryetar i Komisionit për Dhënien e Provimit për Përmbarues Privat nga Ministria e Drejtësisë.

I njejti do të jap ekspertizën dhe përvojën e tij edhe si Pyetës për lëndën e Drejta Civile Materiale dhe Procedurale.