PO MBAHET SEMINARI PËR MBROJTJEN E MARKAVE TREGTARE DHE IDENTIFIKIMIN E PRODUKTEVE TË FALSIFIKUARA