Avokati Adem Vokshi ka ligjëruar në Trajnimin për Përgaditje të Provimit të Jurisprudencës