SEKRETET TREGTARE TANIMË ME MBROJTJE LIGJORE EDHE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS