Avokati i Shpresës: Bajram Kelmendi, nga i burgosur në mbrojtës të të drejtave të njeriut