Date: 20-May-2022

OEGJK mbajti punëtorinë “E-commerce” me z. Urim Vokshi, Partner në Shoqëria e Avokatëve “Vokshi & Lata”.

OEGJK mbajti punëtorinë “E-commerce” me z. Urim Vokshi, Partner në Shoqëria e Avokatëve “Vokshi & Lata”.

Punëtoria u mbajt në formë hibride, me pjesëmarrës nga kompani të fushave të ndryshme.

Gjatë punëtorisë E-commerce, u diskutua rreth:
1. Legjislacionit për e-commerce
2. Dokumentacionit të rëndësishëm për bizneset në e-commerce
3. Terms and conditions – rëndësia dhe përmbajtja
4. Rëndësia e markës tregtare në e-commerce