Date: 13-May-2022

Nën organizimin e OEGJK do të mbahet punëtoria “E-commerce” me pjesëmarrës Avokat Urim Vokshi

Avokati Urim Vokshi nën organizimin e OEGJK do të mbaj punëtorinë “E-commerce” me datë 19 Maj në ora 10:00.

Gjatë punëtorisë E-commerce, do të diskutohet këto tema:

1. Legjislacioni për e-commerce

2. Dokumentacioni i rëndësishëm për bizneset në e-commerce

3. Terms and conditions – rëndësia dhe përmbajtja

4. Të drejtat specifike të konsumatorëve gjatë blerjeve përmes e-commerce

5. Transporti i mallrave gjatë e-commerce

6. Mbrojtja e të dhënave personale – Data Protection

7. Rëndësia e markës tregtare në e-commerce