Date: 12-Nov-2020

“Mbrojtja e markave tregtare, krijimi i private label dhe ndikimi i markave tregtare në eksport”

Me datë 11.11.2020 nën organizimin e Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK) është mbajtur workshopi me temën “Mbrojtja e markave tregtare, krjimi i private label dhe ndikimi i markave tregtare në eksport”. Ligjerues i ftuar për këtë temë ishte Partneri ynë Avokat Florin Lata. Në workshop në veçanti është trajtuar rëndësia e regjistrimit të markës tregtare në bashkimin evropian dhe në shtetet tjera ku anëtarët e OEGJK eksportojnë mallrat apo shërbimet e tyre.