Sukseset e Shoqërisë së Avokatëve “Vokshi & Lata” vazhdojnë të pranohen dhe të vlerësohen edhe në nivel ndërkombëtar!