Date: 22-Dec-2020

Bashkëpunimi me Shkollën Franceze

Në kuadër të mbështetjes tonë të vazhdueshme për institucionet edukative-arsimore në vend, kemi nënshkruar Memorandumin për vazhdimin e bashkëpunimit me Shkollën Franceze/école Française Internationale de Prishtina.

Avokati Florin Lata i cili personalisht është shkolluar në Francë dhe flet gjuhën frënge në veçanti kupton rëndësinë dhe kualitetin e shkollimit francez, prandaj jemi të lumtur të mbështesim Shkollën Franceze në Prishtinë.