Date: 07-Dec-2022

Avokati Adem Vokshi mori pjesë në puntorinë për hartimin e Programit të Trajnimeve për Avokat

Avokati Adem Vokshi në cilësi të ekspertit nga fusha e të drejtës civile ishte pjesëmarrës në punëtorinë e organizuar nga Oda e Avokatëve të Kosovës për hartimin e Programit të Trajnimeve për Avokat për vitin 2023.

z. Vokshi ishte pjesë e grupit punues për programin e trajnimeve nga fusha civile.

Avokati Adem Vokshi ka përvojë të gjatë në ligjerim në fushën e të drejtës civile për kandidatët për avokat, gjyqtar, prokuror dhe për jurist të tjerë.