Date: 26-Sep-2022

Avokati Adem Vokshi ka ligjëruar në Trajnimin për Përgaditje të Provimit të Jurisprudencës

Avokati Adem Vokshi në cilësi të ligjëruesit përmbylli ciklin e ligjëratave për Trajnimin për Përgatitje të Provim të Jurisprudencës të organizuar nga Oda e Avokatëve të Kosovës.

Ndarja e njohurive është ndër parimet themelore të shoqërisë tonë të avokatëve dhe z. Vokshi na udhëheq me shembullin e tij.

Me përvojën e tij mbi 40 vjeçare ka ligjëruar në shumë trajnime për gjyqtar, avokat dhe kandidatë për provim të jurisprudencës.